De Inlenersbeloning

Inlenersbeloning betekenis
Wat is de inlenersbeloning? De inlenersbeloning is een regeling voor uitzendkrachten en gedetacheerden. Het zorgt ervoor dat uitzendkrachten en gedetacheerden hetzelfde salaris verdienen en ontvangen als vaste personeelsleden van het bedrijf waar de uitzendkracht of gedetacheerde aan de slag gaat. Kortom: gelijk werk = gelijk loon.

 

 

Inlenersbeloning ABU en NBBU Cao
De inlenersbeloning is een onderdeel van de ABU en NBBU Cao. In geldende Uitzend Cao, staat duidelijk omschreven wat de inlenersbeloning inhoudt en waar het aan moet voldoen. Elke uitzendkracht die werkt bij een inlener heeft recht op een correct toegepaste inlenersbeloning. Want gelijk werk is gelijk loon.

Wat valt er onder de inlenersbeloning? 
De inlenersbeloning bestaat uit diverse onderdelen. Wanneer een uitzendkracht aan de slag gaat bij een inlener dan dienen deze onderdelen uit de inlenende cao toegepast te worden. De componenten of onderdelen van de inlenersbeloning zijn:

 • Uurlonen conform schalen 
 • Initiële loonsverhogingen 
 • Periodieken loonsverhogingen 
 • Atv-dagen
 • Toeslagen 
 • Kostenvergoedingen 
 • Pensioen 
 • Eénmalig uitkering 
 • Thuiswerkvergoeding [Uitbreiding inlenersbeloning per 3-1-2022] 
 • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht [Uitbreiding inlenersbeloning per 3-1-2022] 
 • Inschaling behouden indien uitzendkracht binnen 12 maanden terug is bij dezelfde inlener of inlener met dezelfde cao [Uitbreiding inlenersbeloning per 3-1-2022] 
 • Eindejaarsuitkering of 13de maand [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-1-2023] 
 • Alle kostenvergoedingen van de inlenende cao [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023] 
 • Alle toeslagen van de inlenende cao [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023] 
 • Periodieke stijging na één jaar werk [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023] 
 • Inschaling instaptabel uitsluitend bij géén relevant ervaring [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023] 
 • Basis STIPP pensioen vanaf dag 1 (voor medewerkers vanaf 21 jaar en ouder) [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023]

Let op: het wettelijk minimumloon stijgt minimaal elk jaar. Wil je meer weten over het wml. klik dan hier

 

Bedrijven die zijn gebonden aan cao’s zijn verplicht de gehele inlenersbeloning toe te passen wanneer een uitzendkracht daar aan de slag gaat. 

Bouwbedrijven zijn bijvoorbeeld algemeen verbonden aan de Bouw & Infra Cao met onder andere 20 atv-dagen. Gaat een uitzendkracht daar aan het werk? Dan heeft ook de uitzendkracht recht op atv-dagen.

Geen algemeen bindend cao of is er geen passende cao? Dan is er een alternatief: een arbeidsvoorwaardenpakket vaststellen conform de componenten van de inlenersbeloning.  

Wil je meer weten over de inlenersbeloning? Neem dan contact op met ons kantoor.